треба

 • 91модел — (фр. modele) 1. образец, пример, мостра 2. човек според кој некој уметник го обликува своето дело или според кој некој писател дава некој лик во своето дело 3. во градежништвото: примерок на објект што треба да се гради изработен во смален облик… …

  Macedonian dictionary

 • 92проблем — (грч. problema) 1. теоретско или практично прашање што бара решение, што треба да се реши 2. научна или политичка задача 3. задача воопшто 4. спорно и сомнително прашање што треба да се реши 5. загатка …

  Macedonian dictionary

 • 93сенсимонизам — учење на францускиот социјалист утопист Клод Анри Сен Симон (1760 1825) и на неговите следбеници според него, со државата треба да владеат стопанствениците, а не благородништвото и високото чиновништво општеството треба да се преустрои во духот… …

  Macedonian dictionary

 • 94сигнал — (лат. signum) 1. светлосен, звучен или некој друг видлив знак со кој се соопштува нешто 2. опомена, предупредување дека треба нешто да се преземе или дека треба да се чуваме од некоја опасност …

  Macedonian dictionary

 • 95стоицизам — (лат. stoicismus) 1. фил. правец во античката грчка и римска филозофија што стои меѓу материјализмот и идеализмот (основач во Грција е Зенон, а претставник во Рим Марко Аврелиј) основи на учењето: човекот треба да ги спознае законитостите што… …

  Macedonian dictionary

 • 96трема — (грч. tremo трепери) страв, нервоза на артист пред јавен настап и во текот на настапот возбуда, страв на кандидат пред испит. (грч. trema) 1. знак над некоја буква (обично две точки) како упатство дека гласовите треба да се читаат одделно (на пр …

  Macedonian dictionary

 • 97годі — годиться, треба, слід [IV] Годі важко, трудно, неможливо, вистачить (див. словник Желехівського, т. І, стор. 147) у поясненнях викладене: «годиться, треба, слід» (528), тобто якраз навпаки. Слід звернути увагу, що годі на Бойківщині має ще інше… …

  Толковый украинский словарь

 • 98нагнітка — Нагнітка: мозоль [46 1] Незважаючи на форму родового множини нагніток («Треба припускати, що в кожній людині під грубою верствою егоїстичних нагніток тліє невигасла іскра божого огню» (218), від якої називний однини може звучати тільки нагнітка,… …

  Толковый украинский словарь

 • 99нагніток — Нагніток: мозоль [19;20;46 2;VI,VII] Нагнітки: мозолі [41] Незважаючи на форму родового множини нагніток («Треба припускати, що в кожній людині під грубою верствою егоїстичних нагніток тліє невигасла іскра божого огню» (218), від якої називний… …

  Толковый украинский словарь

 • 100потрутити — відняти [XIX] В тім патенті подано, як треба обчисляти належитість індемнізаційну; сказано далі, що з обчисленої в той спосіб суми треба потрутити одну третину як компенсату податку, котрий за панщизняних часів мусили оплачувати дідичі від… …

  Толковый украинский словарь